Universitair onderwijs

Bij de Universiteit Leiden zijn we erop uit om de nieuwsgierigheid te prikkelen. En de geest uit te dagen, want achter elk antwoord schuilen weer nieuwe vragen. Tegelijk bestuderen studenten uitdagende vraagstukken en gaan die op een wetenschappelijke manier te lijf.

Academisch denkniveau

In het wetenschappelijk onderwijs leert de student veel over een bepaald vakgebied, maar ligt de nadruk op het analytisch en kritisch leren kijken naar de verschillende manier waarop men dat vakgebied kan benaderen. De student leert mondeling en schriftelijk een overtuigend betoog opstellen en daaruit conclusies trekken. Verder leert de student een probleem analyseren en zo met vernieuwende oplossingen komen. Een academicus kan hierdoor in veel verschillende functies terecht komen; in personeelsadvertenties wordt dan ook vaak een academisch denkniveau gevraagd.


Bachelor- en masteropleidingen

Iedereen die aan een universiteit gaat studeren krijgt te maken met het bachelor-mastersysteem. Een volledige academische opleiding bestaat uit een driejarige bacheloropleiding, gevolgd door een masteropleiding die een of twee jaar duurt. Het is ook mogelijk om na de bacheloropleiding de arbeidsmarkt op te gaan.
Wie de bacheloropleiding heeft voltooid, mag, afhankelijk van de opleiding, de titel Bachelor of Arts (BA), Bachelor of Science (BSc) of Bachelor of Laws (LL.B.) achter zijn naam zetten. Een afgeronde masteropleiding geeft de titel Master of Arts (MA), Master of Science (MSc) of Master of Laws (LL.M.).

Colleges, werkgroepen en practica

In het universitair onderwijs worden verschillende lesvormen door elkaar heen gebruikt, afhankelijk van de gekozen studie.

  • Hoorcolleges worden gegeven aan een (grote) groep studenten, van wie verwacht wordt dat ze aantekeningen maken. Als een student vragen wil stellen, kan hij dat tijdens het college of tijdens een daaropvolgende werkgroep doen.
  • Werkgroepen lijken nog het meest op een gewone schoolklas, al wordt er een actievere bijdrage van de student verlangd.
  • Practica worden vooral gegeven bij de exacte wetenschappen. Studenten voeren onder begeleiding opdrachten uit.
  • Ieder college of practicum moet de student voorbereiden, door het lezen van hoofdstukken of het maken van opdrachten.

 
Laatst Gewijzigd: 20-05-2009