Leids studiesysteem

Aan de Universiteit Leiden kan uw zoon of dochter kiezen uit bijna vijftig opleidingen. Daarnaast zijn er allerlei mogelijkheden om een eigen weg uit te stippelen. En bij het maken van deze en andere keuzes kan de aanstaande student altijd rekenen op de nodige begeleiding.

Bindend Studie Advies

De Universiteit Leiden heeft een studiesysteem ontwikkeld, waarmee al in het eerste jaar duidelijk wordt of een student de juiste studie heeft gekozen. Uit de resultaten blijkt dat Leidse studenten door dit systeem niet alleen vlotter, maar ook beter studeren.
In het eerste jaar, de propedeuse, wordt de nieuwe student intensief begeleid. Bij de start van de studie heeft de student een kennismakingsgesprek met een docent of studieadviseur. Daarna komt de student onder de hoede van een docentmentor en krijgt alle hulp die hij nodig heeft. Bij veel opleidingen houden de docentmentoren regelmatig bijeenkomsten met hun mentorgroep. Dit eerste jaar geeft een goede indruk van de rest van de studie. Als de student de propedeuse eenmaal heeft gehaald, is hij in staat de studie zonder al te veel problemen tot een goed einde te brengen.
In de loop van het jaar krijgt de student tweemaal een advies over de kansen in de opleiding. Het derde advies aan het eind van het eerste jaar heeft een bindend karakter. Dit betekent dat de student de opleiding in Leiden niet mag voortzetten, als aan het eind van het eerste jaar niet minimaal 40 van de 60 studiepunten zijn gehaald. Daarnaast moet binnen de twee jaar al de propedeusevakken gehaald zijn.
Samen met de mentor odf studieadviseur kan naar een geschikter alternatief worden gezocht. Natuurlijk wordt rekening gehouden met bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere persoonlijke factoren. Door deze intensieve begeleiding komt een negatief studieadvies trouwens nooit als een verrassing.


Begeleiding

De universiteit heeft in studentencentrum Plexus aanvullende diensten, zoals studentendecanen. Zij kunnen bijvoorbeeld adviseren als uw zoon of dochter een handicap of een functiebeperking heeft.
De universiteit hecht eraan dat studenten problemen bij de voortgang van hun studie zelf oplossen met de daarvoor aangewezen personen binnen de opleiding, zoals met studieadviseurs, studentpsychologen en docenten. In principe kunnen zij ouders op dat terrein dus niet te woord staan. Toch kan het voorkomen dat u zich ernstige zorgen maakt over het welzijn van uw zoon of dochter. Vanzelfsprekend staat de deur dan voor u open, maar dan gaat het om bijzondere gevallen. Eerste aanspreekpunt in dergelijke gevallen zijn studieadviseurs.

Keuzeruimte

In Leiden kan iedere student zijn opleiding zo veel mogelijk laten aansluiten op zijn belangstelling en ambities. In het tweede of derde jaar mag een aantal studiepunten naar eigen inzicht worden ingevuld. In Leiden bestaat de keuze uit speciaal samengestelde pakketten (minoren).
Maar zijn er eigen wensen van de student, bijvoorbeeld omdat hij specifieke colleges wil volgen, dan kan de student ook zelf een pakket samenstellen. Het is ook mogelijk om deze ruimte in te vullen met een stage of een verblijf in het buitenland.

 
Laatst Gewijzigd: 07-04-2015