Studiefinanciering

Een student die voor het eerst gaat studeren aan een instelling in het hoger onderwijs moet zelf studiefinanciering aanvragen.

Prestatiebeurs

Deze wordt verstrekt in de vorm van een lening, die achteraf wordt omgezet in een gift, als het diploma binnen 10 jaar gehaald wordt. Dit is de zogenaamde prestatiebeurs, die bestaat uit een basisbeurs, aangevuld met een beurs afhankelijk van het ouderlijke inkomen. Als dit inkomen boven een bepaalde grens ligt, krijgt de student geen aanvullende beurs, maar kan eenzelfde bedrag geleend worden. Voor de aanvullende beurs wordt gekeken naar de gegevens van de natuurlijke vader en moeder. Dit zijn de vader en moeder die bij de burgerlijke stand als de ouders geregistreerd staan. Ook een adoptiefouder geldt als natuurlijke ouder. Een pleeg- of stiefouder geldt niet als natuurlijke ouder. Daarnaast kunnen alle studenten extra lenen tot het maximale budget. De ouderbijdrage is het bedrag dat de ouders op grond van hun inkomen zouden kunnen bijdragen aan de studie van uw zoon of dochter. U bent niet verplicht de ouderbijdrage aan de student te betalen. Dit bedrag kan de student niet als aanvullende beurs krijgen, maar wel als lening.


DUO

De student moet de studiefinanciering aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), uiterlijk drie maanden voor het begin van de studie. Het studiejaar begint officieel op 1 september. Als de student jonger is dan 18 jaar, kan per 1 oktober studiefinanciering aangevraagd worden. In september hebben de ouders nog recht op kinderbijslag. Op de website van DUO vindt u een speciale sectie waar u als ouder alle informatie over studeren en financiering kun vinden.

 
Laatst Gewijzigd: 17-07-2014