Gemotiveerde studenten

Studenten hebben talrijke mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen.

Denk hierbij aan de vele verschillende studieverenigingen die actief zijn binnen de opleiding; de student kan hier zelf ook actief aan deelnemen. Daarnaast heeft de student de mogelijkheid om zijn studie te verbreden en te verdiepen door middel van een combinatiestudie, buitenlandverblijf, stages, honours classes en een speciaal mastertraject voor ‘getalenteerde studenten’.


Minoren

Film, marketing, debatvaardigheden, terrorisme, Europese besluitvorming, hersenen & emoties, Amerikanistiek, kerkmuziek: alle Leidse studenten kunnen vakken over de meest uiteenlopende onderwerpen volgen. Die komen aan bod in de Leidse minoren, waarmee studenten hun keuzeruimte kunnen vullen. Een minor is een samenhangend pakket van 30 studiepunten. De Universiteit Leiden biedt 49 minoren aan. Op de minorenwebsite staan de korte beschrijvingen van alle minoren en informatie over toelating en inschrijving. In de E-studiegids zijn mei alle minoren met complete vakbeschrijvingen te vinden. 

Honours Classes

Het Universitaire Honours Programme is inmiddels uitgegroeid tot dé kans voor goede en gemotiveerde studenten om hun wetenschappelijk blik te verruimen en in contact te komen met eminente wetenschappers uit binnen- en buitenland.
Een Honours Class wordt meestal in het Engels gegeven en bestaat – in principe - uit twaalf wekelijkse colleges rond een bepaald, vaak ruim geformuleerd onderwerp. Studenten kunnen zich voor Honours Class van een andere faculteit of opleiding aanmelden, tenzij specialistische basiskennis is vereist. Een Honours class kan open staan voor bachelor- of masterstudenten of voor beide, het gaat dus vaak om studenten uit het derde of vierde jaar. De studenten (maximaal twaalf per class) worden geselecteerd op basis van een motivatiebrief en hun cijferlijst.

 
Laatst Gewijzigd: 08-03-2016