Jaarindeling

Een jaar op de universiteit ziet er anders uit dan een jaar op de middelbare school. Heeft uw zoon of dochter nog wel zomervakantie?

De Universiteit Leiden kent een uniforme jaarindeling, waarbinnen het studiejaar is verdeeld in twee collegeperioden (semesters). Binnen dit systeem worden aan het eind van een semester de vakken uit die collegeperiode afgesloten met een tentamen (examen) of een werkstuk.

Echte vakanties zoals op de middelbare school kent de universiteit niet. Een studiejaar kent wel een aantal collegevrije perioden, waarin geen onderwijs wordt gegeven. Deze zijn bedoeld om werkstukken te schrijven en tentamens voor te bereiden.


 
Laatst Gewijzigd: 20-05-2009