Toegang

Als uw zoon of dochter in het bezit is van een vwo-einddiploma of een propedeuse- danwel einddiploma hbo of wo, dan geeft dit toegang tot een universitaire studie.

Voor sommige opleidingen is een specifiek profiel vereist en soms zijn aanvullende vakken noodzakelijk. Als uw zoon of dochter die vakken niet in het pakket heeft, dan heeft hij/zij voor dat vak een deficiëntie. Een deficiëntie kan op verschillende manieren worden weggewerkt; uw zoon of dochter kan het beste hiervoor contact opnemen met de studieadviseur van de gewenste opleiding.
Wie niet een van de bovengenoemde vooropleidingen heeft gevolgd en 21 jaar of ouder is, kan een colloquium doctum (toelatingsexamen) afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit.


 
Laatst Gewijzigd: 09-06-2009