Aanmelden en inschrijven

Toegang

Als uw zoon of dochter in het bezit is van een vwo-einddiploma of een propedeuse- danwel einddiploma hbo of wo, dan geeft dit toegang tot een universitaire studie.


Studielink

Gaat uw zoon of dochter studeren, dan moet hij/zij zich aanmelden bij Studielink, het aanmeldingssysteem voor bacheloropleidingen van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen.


Inschrijven

Na aanmelding bij Studielink ontvangt de student in juni van de Universiteit Leiden de machtiging voor het collegegeld.


Numerus Fixus

Aan de Universiteit Leiden bestaat voor een aantal opleidingen een numerus fixus. Voor deze studies bestaat meer belangstelling dan dat er studieplaatsen zijn.