Nieuwsbrieven voor schooldecanen

De gezamenlijke nieuwsbrief van het Aansluitingsprogramma vwo-wo en het Pre-University College

Deze digitale nieuwsbrief is bestemd voor iedereen die bij deze activiteiten betrokken is: schooldecanen en –directeuren, vo-docenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Leiden, scholieren, studenten. De nieuwsbrief verschijnt elke twee maanden: in oktober, december, februari, april en juni.

>> Archief

Digitale nieuwsbrief van de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden geeft wekelijks een digitale nieuwsbrief uit voor studenten, medewerkers, alumni en externe relaties. Deze nieuwsbrief bevat academisch nieuws (over promoties, onderzoeken en oraties) en allerlei nieuws dat direct te maken heeft met de Universiteit Leiden.

>> Meest recente nieuwsbrief
>> Archief

Laatst Gewijzigd: 17-07-2014