Nieuw aanbod bij Rechten

De bachelor Rechtsgeleerdheid biedt studenten vanaf 1 september 2011 vier afstudeerrichtingen: Rechten, Recht en Economie, Recht en Bedrijfswetenschappen en International Business Law.

Rechten

Als student volg je met de afstudeerrichting Rechten de klassieke variant. In deze richting krijgt de student vakken uit de volle breedte van de juridische opleiding, bijvoorbeeld Strafrecht, Burgerlijk recht, Internationaal recht, Europees recht en Staatsrecht. Zo hebben studenten na het eerste jaar een goed beeld van de richting die bij hen past én bezitten zij de benodigde juridische basiskennis. Bij de bacheloropleiding Rechten is er veel aandacht voor vaardigheden zoals tekstanalyse, het houden van een betoog en de aanpak voor het oplossen van een casus (praktijksituatie). Door de studie Rechten leert de student juridische problemen op te lossen door uit een praktijksituatie de relevante feiten te selecteren en de juiste rechtsregels daarop toe te passen.


Recht en Economie

De driejarige afstudeerrichting Recht en Economie heeft een juridisch-economische invalshoek. Studenten combineren een brede rechtenstudie met een boeiende mix van economische vakken. In deze richting doen studenten stevige basiskennis van het recht op en volgen zij een breed palet van economische vakken. Vanuit economisch perspectief leren ze het recht analyseren op nationaal en internationaal niveau en krijgen ze inzicht in het financieel-economisch management van de overheid.

Recht en Bedrijfswetenschappen

Voor een juridische basiskennis volgen studenten bij de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen ook eerst vakken uit de bachelor Rechtsgeleerdheid. Vanaf het tweede jaar vullen zij die kennis aan met afwisselende vakken op het gebied van strategie, marketing, organisatie en financieel management. In de praktijk raken de vakgebieden Rechtsgeleerdheid en Bedrijfswetenschappen elkaar voortdurend. De student leert hoe de bedrijfsvoering van organisaties gecombineerd kan worden met een juridisch blik.

International Business Law

In een open wereldeconomie krijgen ondernemingen steeds meer te maken met een internationale juridische context. De afstudeerrichting International Business Law geeft inzicht in de internationaal juridische positie van ondernemingen en de regelgeving die daarbij hoort. Na het eerste jaar waarin studenten net als bij de andere afstudeerrichtingen eerst basiskennis opdoen van Rechtsgeleerdheid, vullen zij hun kennis aan met afwisselende juridische vakken op het terrein van het internationaal bedrijfsrecht en de financiële markten. Belangrijke onderwerpen zijn dan: internationaal contracteren, marktordening, grensoverschrijdende faillissementen, financieel recht en toezicht, mededingingsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemingsbestuur.

Lees meer

Laatst Gewijzigd: 31-03-2011