Nieuws

Voorlichtingsactiviteiten in 2014

In 2014  en 2015 organiseert de Universiteit Leiden Open Dagen waar leerlingen zich kunnen oriënteren op de verschillende bacheloropleidingen en mogelijkheden aan de universiteit. Hebben ze interesse gekregen in een specifieke opleidingen? Dan zijn ze van harte welkom om een verdiepende activiteit te bezoeken als een Proefstuderen of een meeloopdag om te ontdekken of de studie écht bij ze past.


De 8 stappen van het Leids Studiesysteem

Wie kiest voor een studie aan de Universiteit Leiden, krijgt goede begeleiding bij de studiekeuze én tijdens de studie. Om de studie succesvol af te ronden is het van belang dat leerlingen zich eerst zo volledig mogelijk oriënteren op en verdiepen in hun studiekeuze. Bekijk alle acht stappen van het Leids Studiesysteem.


Decanendag: breed aanbod economie in Leiden

Op donderdag 29 maart 2012 organiseert de Universiteit Leiden een decanendag voor decanen uit het voortgezet onderwijs in de prachtig gerestaureerde Sterrewacht. Op deze middag wordt dieper ingegaan op het (nieuwe) aanbod van bacheloropleidingen waarin veel aandacht wordt besteed aan economie. Ook de beroepsbeelden komen aan bod; zij spelen al vroeg een belangrijke rol in het maken van keuzes voor profiel en studie.


Voorlichtingsactiviteiten voorjaar 2012

In het voorjaar van 2012 organiseert de Universiteit Leiden diverse voorlichtingsactiviteiten voor leerlingen uit 3 t/m 6 vwo. Het bezoeken van deze activiteiten kan de leerling helpen bij de profielkeuze of studiekeuze. Hier leest u meer over de activiteiten die in het voorjaar worden aangeboden.


Tips voor studiekeuze en eindexamens op Facebook

Over enkele maanden zijn alweer de eindexamens! Sinds begin dit jaar plaatst de Universiteit Leiden elke week tips voor leerlingen tegen eindexamenstress en adviezen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het examen. Aangezien dit ook de periode is waarin knopen moeten worden doorgehakt op het gebied van studiekeuze, worden er ook tips voor het maken van een goede studiekeuze geplaatst.


Nieuw aanbod bij Rechten

De bachelor Rechtsgeleerdheid biedt studenten vanaf 1 september 2011 vier afstudeerrichtingen: Rechten, Recht en Economie, Recht en Bedrijfswetenschappen en International Business Law.


Archeologie, een brede en veelzijdige opleiding

Archeologie is een interesse die bij veel mensen aanwezig is. Op middelbare scholen wordt deze opleiding door scholieren niet direct gezien als een passende studie die aansluit op een interesse in bijvoorbeeld Geschiedenis, Klassieke Oudheid, Mens & Cultuur, Middeleeuwen en Prehistorie.


Decanendag over Archeologie & Niet-Westerse talen en culturen

Op donderdag 26 mei 2011 organiseert de Universiteit Leiden een Decanendag voor decanen van middelbare scholen. Tijdens deze dag staan Archeologie en de opleidingen van Niet-Westerse talen en culturen centraal. De Decanendag vindt plaats in het Lipsius op Cleveringaplaats 1 te Leiden.


Lesprogramma 'Kijk in je brein'

Puberprof Eveline Crone presenteerde tijdens de Brain Awareness Week (14-19 maart) het eerste lesprogramma voor scholieren over het brein. Docenten biologie, maatschappijleer, psychologie en filosofie kunnen er meteen mee aan de slag.


Film- en literatuurwetenschap

Literatuurwetenschap in Leiden gaat vanaf 2011 ook de opleiding Filmwetenschap aanbieden. Door de combinatie van film en literatuur in het propedeusejaar komt de student in aanraking met begrippen uit de literatuurwetenschap die goed bruikbaar zijn bij het bestuderen van films.


Decanendag

Op donderdag 10 februari heeft de Universiteit Leiden de Decanendag voor decanen van middelbare scholen georganiseerd. Tijdens deze dag stonden de nieuwe Leidse bachelorlopleidingen in Den Haag centraal.


Economie, Bestuur en Management

Er is steeds meer behoefte aan professionals op het gebied van de publieke sector die zijn gespecialiseerd in vraagstukken van economie, bestuur en management. In september 2011 start binnen de opleiding Bestuurskunde en in nauwe samenwerking met de economische afdeling van de Juridische Faculteit de specialisatie Economie, Bestuur en Management.            


Decanendag 10 februari 2011

Studeren aan de Universiteit Leiden kan niet alleen in Leiden maar ook in Den Haag. Op de studiedag maakt u uitgebreid kennis met drie nieuwe bacheloropleidingen die de Leidse universiteit vanaf september 2010 aanbiedt op de Campus Den Haag. In deze opleidingen wordt nauw samengewerkt met partners, zoals de gemeente Den Haag, de Erasmus Universiteit en Hogeschool INHolland.


Nieuw: online aansluitingsmodule Biomedische wetenschappen

Voor het eerst kunnen aanstaande studenten dit schooljaar via internet een aansluitingsmodule volgen bij de opleiding Biomedische wetenschappen. De module is gebaseerd op het eerstejaarsblok 'Cellulaire Communicatie’ uit de bachelor Biomedische wetenschappen. Naast de algemene theoretische basis is er ook ruimte voor praktische oriëntatie.


Chinese economie

Peter Ho is aangesteld als hoogleraar Chinese Economy & Development. De leerstoel die prof.dr.ir. Ho gaat bezetten is gericht op onderzoek op het brede interdisciplinaire vakgebied van de Chinese economie en ontwikkeling en op het geven van onderwijs in de bachelor Chinese talen en culturen en de MSc Chinese Economy and Business .


Numerus fixus: stand van zaken

VWO-ers die graag geneeskunde willen studeren worden via loting en decentrale selectietoegelaten. Voor gemiddeld 8000 aanmeldingen per jaar zijn er in Nederland 2750 plaatsen, verdeeld over 8 universiteiten. Het nieuwe kabinet wil de numerus fixus voor het einde van deze kabinetsperiode opheffen.


Informatica en Economie in Den Haag

Informatica en Economie is de eerste bachelorstudie van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen die gevestigd is in de tweede vestigingsstad van de Universiteit Leiden, namelijk in Den Haag. Vanaf dit collegejaar wordt er ook dagonderwijs aangeboden op de nieuwe, unieke locatie Stichthage boven station Den Haag Centraal.