Werken in het onderwijs: opleidingsmogelijkheden aan de Universiteit Leiden

Lesgeven in het voortgezet onderwijs

In Nederland bestaat voor veel schoolvakken een ernstig tekort aan universitair geschoolde leraren. Het is van groot belang dat leerlingen in het voortgezet onderwijs les krijgen van docenten die aan een universiteit hebben gestudeerd en onderzoek hebben verricht. Daarom biedt de Universiteit Leiden verschillende mogelijkheden voor het behalen van een lesbevoegdheid:

Masteropleidingen: 

  • Educatieve Master
  • World Teachers Training Programme
  • Educatiespecialisatie voor bètastudenten

Bacheloropleiding: Educatieve Minor

Traineeships: 
  • Eerst de klas 
  • Onderwijstraineeship

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van de Lerarenopleiding.


Lesgeven in het hoger onderwijs

Goed onderwijs is van levensbelang voor de universiteit. Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een vak dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Daarom hanteren de Nederlandse universiteiten sinds 2008 de BasisKwalificatie Onderwijs.
Het ICLON biedt trainingen aan die docenten kunnen ondersteunen bij het behalen van deze kwalificatie.

Kijk voor uitgebreide informatie op de website over het BKO-traject.Laatst Gewijzigd: 28-02-2014