Honours College

Studenten kiezen in het Honours College al in hun eerste bachelorjaar voor extra activiteiten en die activiteiten lopen door tot en met het derde bachelorjaar.

Extra activiteiten

In het Honours College wil de Universiteit Leiden studenten die meer uitdaging nodig hebben dan in het reguliere programma wordt geboden, die extra uitdaging bieden. Het gaat erom dat jouw talenten optimaal tot ontwikkeling kunnen komen! De honourstrajecten bieden samenhangende pakketten van extra activiteiten, waar de student niet zelf naar ‘op zoek’ hoeft. In alle trajecten is overigens wel ruimte voor eigen keuzes. Een talentcoach – een docent die de student zal begeleiden, inspireren en stimuleren – bekijkt samen met de student welke individuele invulling van het traject mogelijk en zinvol is.


Studentprofiel

Het Honours College is bedoeld voor studenten die ‘meer willen en meer kunnen’ en die een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor de wetenschap.

De honours student:
- is gemotiveerd om meer uit de studie te halen
- heeft een brede academische belangstelling
- is ambitieus, wat onder meer blijkt uit goede studieresultaten
- wil de uitdaging aangaan om naast de studie een flink pakket extra's te volgen

Tijdpad

De honourstrajecten starten in het eerste bachelorjaar en lopen door tot en met het derde bachelorjaar.
In het eerste jaar kun je ná het eerste semester worden uitgenodigd om mee te doen aan de selectie. De beste 20% van de studenten wordt uitgenodigd. Je kunt je dan aanmelden voor het honourstraject van jouw keuze. Studenten die niet worden uitgenodigd maar wel willen deelnemen aan het Honours College kunnen zich ook aanmelden. Deze studenten moeten wel aan bovengenoemde criteria voldoen. 
Het traject dat je kiest hoeft niet altijd een traject binnen jouw opleiding of faculteit te zijn! Bij de beschrijving van de Honourstrajecten is aangegeven welke voorkennis je nodig hebt voor elk traject. Als je je hebt aangemeld, doe je in het tweede semester van de propedeuse mee aan activiteiten waarmee je je kunt oriënteren op de inhoud van dat honourstraject.

Laatst Gewijzigd: 29-04-2010