Economie, Bestuur en Management

Er is steeds meer behoefte aan professionals op het gebied van de publieke sector die zijn gespecialiseerd in vraagstukken van economie, bestuur en management. In september 2011 start binnen de opleiding Bestuurskunde en in nauwe samenwerking met de economische afdeling van de Juridische Faculteit de specialisatie Economie, Bestuur en Management.            

Publieke sector

Deze opleiding is gericht op publieke en semipublieke organisaties, zoals het Rijk, lagere overheden, de Europese Unie, ziekenhuizen, woningcorporaties, de politie en onderwijsinstellingen, maar ook op advieskantoren in het bedrijfsleven die zich richten op de publieke sector. Door de groeiende complexiteit van economie en samenleving is het management van publieke, maatschappelijke en bedrijfsorganisaties met groot pulbiek belang een veelbesproken onderwerp. Werken in deze sector betekent dat je ook veel meer rekening moet houden met de politiek en de media. Hoe je deze verschillende motieven en belangen kunt managen in een omgeving waarin de media altijd meekijken en een crisis zomaar kan ontstaan, leer je bij Economie, Bestuur en Management.


Bestuurskunde en Economie

EBM bevat zowel bestuurskundige als economische vakken. Nieuw in zowel het eerste als het tweede jaar is het kernvak ‘Economie, Bestuur en Management’. Daarnaast volg je in deze track vakken als ‘Economische kijk op organisaties’,  ‘Publiek Management’. ‘Human Resource Management’ en ‘Economische integratie in de EU’.

Er is ruimte voor het volgen van keuzevakken in onder andere economische of bedrijfswetenschappelijke vakken, of één van de vele minors die de universiteit aanbiedt. Verder kun je een semester studeren in het buitenland, of stage lopen bij bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën of De Nederlandsche Bank.

Je krijgt bij de opleiding een intensieve, persoonlijke begeleiding en leert de nadruk te leggen op het ontwikkelen van academische vaardigheden als presenteren, onderzoeken, samenwerken, onderhandelen en conflictbeheersing.

Meer weten over Economie, Bestuur en Management

Laatst Gewijzigd: 15-11-2010